Chủ Nhật, Tháng Sáu 13
Home>>Cuộc sống>>Đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan có được không?
Cuộc sống

Đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan có được không?

Đi nghĩa vụ quân sự là sự kiện hàng năm dành cho các nam thanh niên (bắt buộc) và nữ thanh niên (tự nguyện) trong độ tuổi từ đủ 18 – 25. Nhiều người hoàn thành thời gian nghĩa vụ thường về nhà học nghề theo chế độ ưu tiên, nhưng nhiều thanh niên vẫn muốn tiếp tục phục vụ cho đất nước bằng cách đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan, vậy có được không và học bằng cách nào?

1. Điều kiện để trở thành sĩ quan

Căn cứ theo Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi và bổ sung năm 2018 có quy định:

  • Điều kiện cho việc tuyển chọn đào tạo sĩ quan

Là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đầy đủ các tiêu chuẩn về chính trị, cũng như phẩm chất đạo đức, hay trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời; công dân có nguyện vọng và đủ khả năng tham gia hoạt động trong lĩnh vực quân sự thì có thể được tuyển chọn cho chương trình đào tạo sĩ quan.

Thêm nữa, nếu muốn trở thành sĩ quan quân đội, bạn có thể thi vào một trong các trường đào tạo thuộc quân đội sau:

– Trường Sĩ quan Lục quân

– Học viện Chính tri Quân sự

– Học viện Hậu cần

– Học viện Khoa học quân sự

– Học viện Quân y

– Học viện Hải quân

– Học Viện Phòng không – Không quân

Điều kiện để trở thành sĩ quan được quy định như thế nào?Cơ hội cho người đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan

>>> Có thể bạn quan tâm: Thời gian đi nghĩa vụ quân sự Việt Nam là mấy năm?

  • Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ thuộc các đối tượng được quy định như sau

Thứ nhất, đối tượng là hạ sĩ quan, binh sĩ đã tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội.

Thứ hai, đối tượng là hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu.

Thứ ba, là quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ đủ điều kiện hoàn thành tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và bồi dưỡng theo chương trình quân sự trong quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành.

Thứ tư, là cán bộ, công chức ngoài quân đội và những đối tượng đã tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo và bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ năm là sĩ quan dự bị.

2. Tiêu chuẩn về sĩ quan được quy định ra sao?

Điều 12 trong Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam quy định về một vài tiêu chuẩn chung về sĩ quan với nội dung chính như sau:

  • Sỹ quan phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  • Là người có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt, có đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; luôn luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy đúng tính dân chủ, giữ nghiêm chặt kỷ luật quân đội; biết tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội, tạo được sự tín nhiệm trong quần chúng nhân dân.

Đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan có được không?Đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan có được không?

  • Sỹ quan là người có trình độ cao về chính trị, khoa học quân sự và có thể vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào các nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; có đầy đủ các kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có đủ năng lực tham gia và tiến hành hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đã tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ.
  • Sỹ quan cần phải có lai lịch rõ ràng, tuổi đời cũng như sức khỏe cần phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đó đảm nhiệm.

Như vậy, tùy thuộc vào từng chức vụ và quy định cụ thể của đơn vị mới có thể quyết định liệu đi nghĩa vụ quân sự và học lên sĩ quan có được không? Do đó, nếu muốn biết chính xác thì bạn nên thông qua ý kiến của Thủ trưởng đơn vị để có câu trả lời đầy đủ, chính xác và phù hợp nhất.

3 (60%) 2 votes