Tấm gương

Sưu tầm những truyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bác Hồ là người đã cho chúng ta một bài học thiết thực về chân lí sống ý nghĩa nhất. Có thể nói cuộc đời và tấm gương đạo đức của Người đã đi vào lịch sử và đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam. Dưới đây là một số sưu tầm tiêu biểu về truyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Smilebuilding giới thiệu tới các bạn truyện ngắn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những câu chuyện này được in ấn thành sách và phổ biến rộng rãi đến mọi người. Nhằm tuyên truyền, từ đó để mọi người tự nguyện rèn luyện và học tập làm theo tấm gương của Người. Ngoài ra những truyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tô đậm thêm tình cảm. Giữa tầng lớp nhân dân, đảng viên, văn nghệ sỹ với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Truyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh này là chủ đề sáng tác của nhiều người. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các

Read More