Chủ Nhật, Tháng Sáu 13
Home>>Cuộc sống>>Người tham gia nghĩa vụ quân sự cận thị có phải đi không?
Cận 5 độ được miễn tham gia nghia vụ quân sự
Cuộc sống

Người tham gia nghĩa vụ quân sự cận thị có phải đi không?

Đối tương công dân đến tuổi cần tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên một số đối tượng bị cân thị thắc mắc nghĩa vụ quân sự cận thị có phải đi không? Cận ở mức độ nào thì được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự? Theo dõi bài viết để có câu trả lời chính xác, rõ ràng nhất.

1. Quy định về sức khỏe tham gia vụ quân sự

Theo quy định tại điểm c Điều 4 Thông tư 140/2015 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì công dân đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ thì đi thực hiện nghĩa vụ quân sự:

  • Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  • Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
  • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điốp trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS).

Người tham gia nghĩa vụ quân sự cận thị nặng có phải đi không?Thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

*** Xem thêm: Giải đáp thắc mắc con 1 có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Bảng tiêu chuẩn đo thị lực các bệnh về mắt tại Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

TT Thị lực

Phân loại

1 Mắt phải Tổng thị lực 2 mắt
10/10 19/10 1
10/10 18/10 2
9/10 17/10 3
8/10 16/10 4
6,7/10 13/10- 15/10 5
1,2,3,4,5/10 6/10-12/10 6

Cận thị

2 Cận thị dưới -1,5 D 2
Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D 3
Cận thị từ -3D đến dưới -4D 4
Cận thị từ -4D đến dưới -5D 5
Cận thị từ -5D trở lên 6
Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

Theo luật Nghĩa vụ quân sự quy định về việc phân loại sức khỏe như sau:

Cách phân loại sức khỏe: Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Người tham gia nghĩa vụ quân sự cận thị có phải đi không?Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm

2. Cận 3 độ có đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Theo như bảng trên, tham gia nghĩa vụ quân sự cận thị 3 độ thuộc loại 4. Lúc này bạn vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự và có thể phục vụ hạn chế ở một số quân binh chủng.

3. Cận 4 độ có đi nghĩa vụ quân sự không?

Nếu bạn bị cận 4 độ thì bạn vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Bạn có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

4. Cận 5 độ có đi nghĩa vụ quân sự không?

Nếu tham gia nghia vụ quân sự cận thị 5 độ thì bạn thuộc diện loại 6. Bạn thuộc diện không đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự hay nói cách khác nghĩa vụ quân sự cận thị 5 độ được miễn không tham gia.

Cận có đi nghĩa vụ quân sự không còn phụ thuộc vào mức độ cận thị như thế nào. Cận thị ở mức nhẹ thì có thể hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự năm đó nhưng vẫn tiếp tục gọi đi nghĩa vụ vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên,  Cận thị ở mức nặng khoảng tầm 5 độ thì sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nhập ngũ.

Hằng năm, việc tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được tổ chức theo Hội đồng sức khỏe. Nếu kết quả khám sức khỏe cụ thể là khám nghĩa vụ quân sự cận thị chưa chính xác thì bạn có thể yêu cầu khám lại và đưa ra những bằng chứng chứng minh tình trạng sức khỏe của mình không đáp ứng được điều kiện nhập ngũ đến cơ quan gọi bạn đi nhập ngũ.

5 (100%) 1 vote